آخرین اطلاعیه ها

باتوجه به هزینه روزافزون ساخت و ساز های عمرانی  واحد های مرتبط با بخش های مختلف کشاورزی ودامداری مسئله اقتصادی بودن اجرای این  واحد ها روز به روز اهمیت بیشتری پیدامی کند . در این قسمت  راهکارهای مختلفی در خصوص اجرای پروژه های بخش دامداری در دو بخش فنی و اجرای وطراحی و معماری ارائه میگردد ،انشاالله در آینده در خصوص سایر بخش ها  مرتبط ،راهکارهای دیگری نیز  پیشنهاد  میگردد. امید است با طرح این مطالب در حل  بخش کوچکی از مشکلات فرا روی کشاورزی ودامداری کمک شود.
 نعمت الله کیال
بخش اول کارشناس مدیریت آب و خاک و همکار معاونت بهبود تولیدات دامی 
راهکارهای فنی و اجرای در سازه های دامی.  .
الف: لانه زنبوری کردن تیرها در سوله های انبار علوفه
  همانطور که میدانیم اغلب واحدهای دامی دارای انبار علوفه می باشند که اکثرا به شکل سوله با تیر آهن در سقف  احداث می شوند .  بسته به دهانه باربر(عرض سوله) مقطع تیر اهن ها متغیر است می توان به جای تیر اهن با مقاطع بالا از تیر اهن لانه زنبوری با مقطع کمتر استفاده کرد.با لانه زنبوری کردن در واقع  ارتفاعH))تیر اهن را1.5 برابر می کنیم ودر نتیجه مقاومت خمشی تیر آهن بیشتر می شود.
  H (ارتفاع)مقطع لانه زنبوری=1.5 برابرمقطع همان تیرآهن در حالت معمولی (در حالت نورد شده)
  یعنی اگر در اجرای سقف سوله از تیر آهن  مثلا16 استفاده می شود می توان با لانه زنبوری کردن آن برابرتیر آهن 20  که 1.5 برابر 16 مقاومت دارد  استفاده کرد وبا توجه به اختلاف قیمت  هر شاخه تیر آهن 16  با قیمت تیر آهن 20 کاملا مقرون به صرفه است

 - با توجه به خشک بودن اقلیم شهرستان، استفاده از رطوبت ساز و مه پاش می تواند در کاهش تلفات ، تاثیر به سزایی داشته باشد. - استفاده از اتوماسیون در سالن های پرورش می تواند در کاهش سوخت و کاهش ضریب تبدیل خوراک مؤثر باشد.

باتوجه به هزینه روزافزون ساخت و ساز های عمرانی  واحد های مرتبط با بخش های مختلف کشاورزی ودامداری مسئله اقتصادی بودن اجرای این  واحد ها روز به روز اهمیت بیشتری پیدامی کند . در این قسمت  راهکارهای مختلفی در خصوص اجرای پروژه های بخش دامداری در دو بخش فنی و اجرای وطراحی و معماری ارائه میگردد ،انشاالله در آینده در خصوص سایر بخش ها  مرتبط ،راهکارهای دیگری نیز  پیشنهاد  میگردد. امید است با طرح این مطالب در حل  بخش کوچکی از مشکلات فرا روی کشاورزی ودامداری کمک شود.
 نعمت الله کیال
بخش اول کارشناس مدیریت آب و خاک و همکار معاونت بهبود تولیدات دامی 
راهکارهای فنی و اجرای در سازه های دامی.  .
الف: لانه زنبوری کردن تیرها در سوله های انبار علوفه
  همانطور که میدانیم اغلب واحدهای دامی دارای انبار علوفه می باشند که اکثرا به شکل سوله با تیر آهن در سقف  احداث می شوند .  بسته به دهانه باربر(عرض سوله) مقطع تیر اهن ها متغیر است می توان به جای تیر اهن با مقاطع بالا از تیر اهن لانه زنبوری با مقطع کمتر استفاده کرد.با لانه زنبوری کردن در واقع  ارتفاعH))تیر اهن را1.5 برابر می کنیم ودر نتیجه مقاومت خمشی تیر آهن بیشتر می شود.
  H (ارتفاع)مقطع لانه زنبوری=1.5 برابرمقطع همان تیرآهن در حالت معمولی (در حالت نورد شده)
  یعنی اگر در اجرای سقف سوله از تیر آهن  مثلا16 استفاده می شود می توان با لانه زنبوری کردن آن برابرتیر آهن 20  که 1.5 برابر 16 مقاومت دارد  استفاده کرد وبا توجه به اختلاف قیمت  هر شاخه تیر آهن 16  با قیمت تیر آهن 20 کاملا مقرون به صرفه است