راهنمای وروداطلاعات به سامانه
جهت وروداطلاعات فرم بهره برداران این مواررعایت گردد.


راهنمای ثبت اطلاعات در سامانه بهره بردار

1-ورود به سامانه  به آدرس http://www.sabzevaragri.com/user/login/fa بااستفاده از مرور گرهای فایرفاکس ، کروم  توصیه می شودازمرورگراکسپلورراستفاده نشود.

2-وارد نمودن نام کاربری و رمز عبوری که قبلا در اختیار شما قرار داده شده است.

3-در صفحه باز شده، با استفاده از کلید بازگشت ←در گوشه سمت چپ بالای تصویر یک مرحله به عقب برمی گردیم تا به صفحه ورود اطلاعات وارد شویم

4-در این صفحه در تب های بالا ،روی تب" بهره برداران "،کلیک میکنیم گزینه ای به نام "مدیریت بهره برداران " نمایش داده می شود مجددا روی آن کلیک میکنیم .

5- لیست تمامی بهره برداران موجود در سامانه نمایش داده می شود ، جهت ثبت یا تکمیل اطلاعات یک بهره بردار ابتدا کد ملی او را در فیلد کد ملی وارد کرده یا اینتر می زنیم یا اینکه به محض خروج از آن فیلد عمل جستجو به طور خودکار شروع می شود

6-  ممکن است دو حالت پیش آید که با توجه به هر کدام ،ادامه مسیر کمی متفاوت خواهد بود

1-6 –حالت اول ،شخص مورد نظر در سامانه موجود نمی باشد در این حالت سامانه پیامی با این عنوان "نتیجه ای یافت نشد "نمایش میدهد ،در این گونه موارد روی فیلد " ایجاد بهره بردار جدید" کلیک میکنیم

2-6 – در صفحه باز شده بسته به اینکه بهره بردار مورد نظر شخص حقیقی یا حقوقی باشد روی گزینه " تغییربه شخص حقوقی "کلیک میکنیم .

3-6 –نسبت به ورود مشخصات عمومی بهره بردار در این صفحه اقدام میکنیم، دقت نمایید تکمیل فیلد های ستاره دار الزامی بوده و در صورتی که خالی باشد عملیات ذخیره سازی موفق نخواهد بود .در صورتی که بهره بردار یکی از تلفنهای ثابت یا همراه را نداشت نسبت به ورود مقادیر پیش فرض مانند ( 05710000000)اقدام مینماییم.فیلد شغل دوم ،منظور شغلی غیر از کشاورزی و دامداری است که در صورت تکمیل در پرسشنامه نسبت به ورود آن در سامانه اقدام می نماییم .

فیلد تاریخ تولد از نوع انتخابی است .(سال← ماه ←روز)با فرمت(00-00-0000)

در فیلد شماره حساب دقت شود فقط شماره حسابهای جدید وارد شود

اسکن عکس بهره بردار و فراخوانی آن باید انجام پذیرد و در صورت اخطار سیستم ممکن است حجم عکس  انتخابی زیاد باشد نسبت به کاهش حجم آن اقدام و دوباره عمل شود

نسبت به ذخیره سازی اطلاعات اقدام شود بعد از ذخیره سازی سیستم وارد صفحه بعد میشود

در این صفحه به ترتیب ذیل عمل می نماییم

1-اولین فیلدی که در این صفحه باید تکمیل شود "آدرس ها" می باشد که نوارهای کشویی آن آن از بالا به پایین باید تکمیل گردد دقت شود که به صورت آبشاری می باشد بدین معنی که مسیر (استان ←شهرستان ←بخش← دهستان ←شهر/ روستا/ آبادی )باید دقیقا رعایت شود چنانچه این زنجیردر هر نقطه قطع گردد ثبت آدرس بهره بردار صورت نمی گیرد .

دقت شود این آدرس صرفا آدرس محل سکونت بهره بردار است و آدر س فعالیت بهره بردار بسته به نوع فعالیت در زمان خود توضیح داده خواهد شد

فیلدهای عرض و طول جغرافیایی محل سکونت بهره برداردر صورت موجود بودن تکمیل گردد

دقت شودکه عرض و طول جغرافیایی برحسب "درجه ، دقیقه ، ثانیه " تکمیل شود

بدین منظور نرم افزار مناسب جهت تبدیل مختصات UTMبه درجه و دقیقه تهیه شده که میتوانید از آن استفاده کنید

شماره تلفن بهره بردار نیزدر این قسمت ثبت وعملیات " افزودن آدرس " انجام گیرد

نکته مهم : کلیه اکلیه اطلاعاتی که در قسمت آدرس بهره بردارذخیره می شود بصورت پیش فرض در کلیه آدرسهای بعدی بهره بردار نمایش داده خواهد شد که کاربر در آن قسمت می تواند نسبت به ذخیره سازی همین اطلاعات یا تغییر آن و سپس ذخیره سازی اقدام نماید

2-دومین فیلدی که باید تکمیل شود فیلد منابع آبی بهره برداراست که با انتخاب  (دهستان← روستا← منبع آبی )و سپس حقابه بهره بردار در منبع آبی صورت می گیرددقت شود در هنگام ورود اعداد در صورت نیاز به ممیز از حالت( . ) استفاده شود بدیهی است دقیقه تبدیل به صدم ساعت می شود و سپس وارد می شود.

سامانه به ازاء هر حقابه ای که وارد می شود شناسه ای تعریف می کند ، جهت راستی آزمایی ، وارزیابی های بعدی ،کاربران موظفند نسبت به ثبت این شناسه در کنار ردیف این حقابه در فرم بهره بردار اقدام نماید .

نظر به اینکه ، در سامانه برای هر منبع آبی سقف ورود ساعت آبی در نظر گرفته شده است به لحاظ جلوگیری از ثبت همزمان یک حقابه برای بیش از یک نفر (مالک +مستاجر)بصورت قراردادی مقرر گردید حقابه صرفاًجهت مالکان منابع آبی تکمیل گردد. بدیهی است مستاجر نیزبعنوان "بهره بردار "می تواندثبت نام کند و تمامی اطلاعات به جزء حقابه برای وی ثبت می گردد

3-اطلاعات سطوح زیرکشت :

پس از ثبت یک " یک کشت " برای بهردار سامانه شناسنامه ای در اختیار کاربر قرار می دهد که کاربر موظف است نسبت به درج آن در کنار ردیف آن کشت در فرم بهره بردار اقدام نماید.

نکته مهم :پس از ثبت " یک نوع کشت " یا "دام" برای بهره بردار مراحل ذیل انجام شود.

روی گزینه مشاهذه "علامت چشم " در کنارآن کلیک می نماییم .

در صفحه باز شده دو فیلد وجود دارد 1-اطلاعات کلی 2-آدرس ها

روی فیلد آدرس ها ، کلیک می کنیم در این قسمت تمامی اطلاعاتی که در قسمت آدرس محل سکونت بهره بردار ذخیره شده مشاهده می شود اگر همین اطلاعات مورد تایید کاربر است گزینه افزودن آدرس در پایین صفحه را کلیک می کنیم در غیر اینصورت نسبت به اطلاح موارد و سپس ذخیره سازی اقدام می کنیم

بدیهی است ممکن است محل سکونت یک بهره بردار با محل بهره برداری آن متفاوت باشد این مساله همواره باید مد نظر قرار گیرد

4-اطلاعات دام و طیور

تقریبا مشابه سطوح ذیل کشت است با این تفاوت که در صورت انتخاب دام صنعتی ، سامانه اطلاعات تکمیلی  نیز درخواست می نماید که باید تکمیل شود .