اثرات هدفمندی یارانه هابربخش کشاورزی
اثرات هدفمندی یارانه هابربخش کشاورزی


 

بعداز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها

مشکلات پیش روی :

عمده ترین مشکل موجود در حال حاضر عدم اجرای تعهرات دولت درقالب بسته های حمایتی در فاز اول می باشد که طبعا موجب بروزمشکلات عدیده ای به شرح ذیل درصورت عدم پرداختن به پیشنهادات مطروحه دوراز انتظارنخواهد بود.

1-اجرایی شدن سیاست های مربوط به توسعه مکانیزاسیون که شامل رویکرد تعویض تراکتورهای فرسوده و و ورود تراکتورهای نیمه سنگین وسنگین با توان کشتی بالاوهمچنین ادوات کشاورزی حفاظتی

2-افزایش هزینه های تولید با توجه به عدم افزایش ضریب مکانیزاسیون ودر نتیجه کاهش سطوح زیر کشت محصولاتی نظیرپنبه وگندم

3-عدم اجرایی شدن سیاست های یکپارچه سازی وتجهیز نوسازی اراضی

4-عدم صرفه اقتصادی وتعطیل شدن فعالیت کشاورزان خورده  مالک وپیوستن آنها به جمع بیکاران بدلیل عدم وجود صنایع وابسته به کشاورزی

5-افزایش فعالیت دلالان وواسطه ها بدلیل ضعف مالی تولید کنندگان بخش کشاورزی

6-شکل گیری نظام ارباب رعیتی با شیوه بسار نامناسب به جای روش های معقول صنفی وسهامی

راهکارها:

1-توسعه مکانیزاسیون

بااجرای سریع واقدامات عاجل در خصوص تامین ماشین آلات وادوات کشاورزی وتجهیزشرکت های خدمات مکانیزه وهمچنین با توجه به عدم توان کارخانجات داخلی رویکرد ورود ماشین آلات وادوات از خارج از کشوربسیار ضرور می باشد.

2-انجام مطالعات یکپارجه سازی اراضی واجرایی نمودن پروژه های مربوط به یکپارچه سازی ومتعاقبا تجهیزو نوسازی اراضی وهمچنین انتخاب بهترین نظام کشاورزی منطبق برشرایط منتطقه ای .دراین خصوص لازم است شرکت ها ی تخصصی ویژه ای که از توان لازم برخوردار باشند از هم اکنون مطالعات اوسیه راانجام وسپس فاز اجرایی با حمایت دولت ومسائل انگیزش تشویقی آن انجام گردد.

3-تقویت صندوق حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی وکمک های یارانه ای

4-تقویت واصلاح قوانین بخش بیمه

5-توسعه صنایع وابسته به بخش کشاورزی با توجه به پتانسیل های موجود در هر منطقه

6-اصلاح ساختارهای تشکیلاتی جهادکشاورزی  وحرکت به سمت تخصص محوری واستفاده از شرکت های دانش بنیان وجلوگیری از سیاست زدگی وحرکت های فرسایشی وایجاد انگیزه در نیروهای متخصص وورود نیرهای جوان وکارآمد

7-ومهمترین امرپرداختن جدی به سیاست های ابلاغی رهبری درخصوصی  اقتصاد مقاومتی وباورداشتن این نکته که استقلال کشور تنهااز مسیر کشاورزی وفعالیت های مرتبط با کشاورزی امکان پذیر خواهد بود.

8-تقویت وحمایت از نظام صنفی

درمرحله مرحله اول هدفمند سازی یارانه ها .بسته های حمایتی برای تولید کنندگان پیش بینی گردید.که در زیر بخشهای مختلف ابلاغ گردید.بسته پیشنهادی برای حمایت ازتولید دامی به طور کامل اجرانشد-تسهیلات ابلاغی بسیار ناچیزوکمتر از سطح مورد نیازبود.درمرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها باافزایش 50 درصدی حاملهای انرژی باعث افزایش هزینه تولید خواهد بود ومشکلاتی به شرح ذیل بروز خواهد کرد :

1-افزایش قیمت نهاده های تولید (ذرت.سویاوجوو....)

2-افزایش کرایه حمل ونقل نهادها

3-پایین بودن قیمت محصولات دامی (مرغ .گوشت قرمز.تخم مرغ .شیرو...) نسبت  قیمت تمام شده آنهاونارضایتی تولیدکنندگان

4-درنتیجه موارد فوق ناچیز در باز پرداخت تسهیلات دریافتی تولید کنندگان ومشکلات ناشی از آن برای بانکها

5-علاوه برموارد فوق وجود خشکسالی وکاهش محصولات زراعی درسال جاری باعث تشدید آنها خواهد شد .

6-درنهایت تمام موارد فوق باعث  افزایش بیکاری درروستاهاومهاجرت به حاشیه شهرها وایجاد مشاغل کاذب

پیشنهادها و راهکارها:

1-تامین وتوزیع نهادههای مورد نیاز تولید کنندگان به صورت یارانه ای

2-خرید تضمینی محصولات تولیدی براساس قیمت تمام شده آنها

3- استمهال  تسهیلات بانکی (دامداران وعدم دریافت جریمه ناچیز در باز پرداخت )

4-پرداخت تسهیلات بلند مدت با کارمزد پایین

1-خرید تضمینی گوشت .مرغ توسط پشتیبانی اموردام

2-خرید تضمینی تخم مرغ

3-خرید امانی بره .بزومیش حذفی

4-پیش خرید گوشت قرمز (گوسفندی وگاوی )

5-خرید شیرخام

6-خرید تضمینی جو کشاورزان وعرضه به دامداران

7-تولید کنسانتره یارانه داروتوزیع آن به صورت یارانه (سابق)

8-توسعه وحمایت بیمه دام وطیور

9-پرداخت بخشی از هزینه های حمل ونقل علوفه

10-اعتبارجهت تجهییزسوخت رسانی

اتوماسیون ایزولاسیون وبروز کردن شبکه سوختی وجلوگیری ازنشست درمخازن سوخت مرغداریها